Soutěž: Za vtipný nápad odměna v ceně přes 2 000 Kč pro vás!

Zeptejte se mne. Pomohu vám. Jsem tu pro vás...

Good morning

Pořizujeme nová trička, mikiny a další oblečení pro prodavače kávy v našich obchodech a přemýšlíme, co na ně natisknout. Věty z úvodu nechceme. Že jsme tady pro vás a že vám pomůžeme, je přeci samozřejmost.

Chceme slogan, který voní kávou a je vtipný. Chytře vtipný. A když k textu doplníte ještě nápad na obrázek, který jej doplní, bude to geniální!

Co vyhrajete?

Pošlete nám svůj nápad na slogan a obrázek na trička, která budeme nosit v našich prodejnách, a jste ve hře o tento komplet nejen pro přípravu kávy v ceně přes 2 000 Kč:

Dostanou jej autoři tří nejlepších námětů.

Jak se zúčastnit?

Svůj návrh sloganu nám zašlete na e-mailovou adresu soutez@cerstvakava.cz. Připojíte-li obrázek, který by měl slogan doplňovat, bude to ještě lepší. Návrhů můžete zaslat, kolik chcete, zvýšíte tím svoji šanci na výhru.

Pokud se na obrázek ke sloganu necítíte, stačí, když jej popíšete slovně. My už se o realizaci postaráme prostřednictvím profesionálního grafika.

Pravidla, bez kterých to nejde:

  • Pořadatelem soutěže je Michal Jirek, se sídlem v Praze 15 - Hostivaři, Chudenická 1059/30, IČ 74618598.
  • Soutěžní návrhy budou akceptovány v období od 14. listopadu do 31. prosince 2014 na e-mailové adrese soutez@cerstvakava.cz.
  • Vybráni budou 3 výherci s nejlepšími návrhy, které vybere pořadatel soutěže. Každý soutěžící může zaslat libovolný počet návrhů.
  • Do 31. ledna 2015 vybereme tři vítězné návrhy a jejich autory o výhře informujeme elektronickou poštou.
  • Pořadatel je oprávněn podmínit zaslání výhry výherci doručením písemného potvrzení výherce o udělení licence k užití díla.
  • Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního návrhu pořadateli nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.
  • Soutěžící zároveň svou účastí v soutěži uděluje pořadateli bezplatně celosvětovou licenci k užití veškerých autorských děl, které vytvoří v souvislosti se soutěží, a to v neomezeném rozsahu (tj. zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 odst. 1) a 4) zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv v průběhu soutěže nebo po jejím ukončení upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem, a to po celou dobu trvání majetkových práv, s právem udělit právo dalšího užití (podlicenci) autorského díla třetím osobám v celém rozsahu udělené licence. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Pro vyloučení pochybností platí, že pro účely udělení licence představuje vložení jakéhokoliv autorského díla do soutěže soutěžícím návrh na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 46 odst. 5 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona zákon (v platném znění), přičemž přijetí tohoto autorského díla pořadatelem, bez ohledu na to, jestli byl o tomto přijetí soutěžící vyrozuměn nebo nikoliv a na to, zda bylo autorské dílo vybráno jako vítězné v rámci soutěže či nikoliv, přestavuje souhlas pořadatele s tímto návrhem na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 46 odst. 6 autorského zákona.
  • Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno.