Využití kávy pro její účinky

Na podobné téma bylo již napsáno desítky knih a vědeckých publikací, že nemá smysl se zmiňovat o všech,

protože dostupného materiálu je všude plno a proto vynecháme věci notoricky známé a zmíníme raději fakta, která tak známá nejsou.

Podle vědců káva stimuluje činnost tlustého střeva tak, aby se častěji vyprazdňovalo. Důsledkem je vyrovnaná činnost tohoto orgánu a tím i snížení náchylnosti k zhoubnému onemocnění.

Dále bylo zjištěno, že při pravidelném pití kávy tří šálků denně se snižuje nebezpečí vzniku cirhózy jater a výskytu cukrovky.

To, že káva dokonce filtruje těžké kovy, je další překvapivé zjištění. Silná káva, podle australských vědců, redukuje obsah olova a mědi z pitné vody. Oba tyto kovy mají pro lidské tělo toxický účinek. Do budoucna prý budou probíhat další výzkumy mající prokázat, že kávová sedlina je schopna zachytit i další kovy jako je rtuť, kadmium a zinek.

Dnes je trendem propagovat zářivě bílé zuby a zrovna v souvislosti s kávou panuje názor, že její častí konzumenti mají zuby se skvrnami po kávě. Na základě vědeckých studií bylo prokázáno, že tato skutečnost je pozitivní, neboť laboratorní testy prokázaly, že káva působí proti zubnímu kazu. Antibakteriálně působící látky obsažené v kávě napomáhají ničit streptokokové mutanty mikrobů, jež se usazují v zubech a způsobují její kazivost. Podobná látka byla analyzována i v čaji a brusinkách.

Bylo také prokázáno, že káva napomáhá hubnutí. Za normálních okolností používá tělo jako palivo při pohybové námaze polysacharidy, které jsou v podobě glykogenu uloženy v játrech. Po 60 až 90 minutách dojde k vyčerpání polysacharidových zásob, nežádoucí tuk se začne měnit na energii a tělo zeštíhlí.

Vědci z Australského sportovního institutu zjistili, že po požití kofeinu začínají svaly odčerpávat energii místo ze zásob přímo z tuků. Působením kofeinu se do krve uvolňují tukové zásoby, které tělo začne používat jako primární zdroj energie. Poradkyně pro stravu britského olympijského týmu radí, že cvičení a kofein je ideálním receptem na hubnutí. Ovšem nová vědecká zjištění patrně přispějí k rozpoutání diskusí o kofeinu ve vrcholovém sportu jako o dopingové látce. Po vypití pěti a více šálků kávy během 2 hodin se v moči objevuje 12 ?g kofeinu na 1 ml, což už je impulzem pro Mezinárodní olympijský výbor k diskvalifikaci sportovce.

Proto, abychom byli objektivní, bychom neměli zapomenout říci, že existují i výsledky vědeckých výzkumů, které hovoří proti kávě. Ale je stálou otázkou, jak definovat vztah mezi kávou a zdravím. Ale vzhledem k tomu, že negativní účinky se projevily při jejím nadměrném požívání, tak se shodneme v názoru, že pití kávy v rozumné míře může mít skutečně příznivý vliv na náš organismus.

Nezbývá nám však nic jiného, než čekat, zda výzkumy v tomto směru náš předpoklad potvrdí anebo vyvrátí.